^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Erasmus+

Co je to EVS?

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích.

Co je cílem?

Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Požadovaná kritéria:

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR nebo v partnerské zemi.

Typy aktivit Evropské dobrovolné služby (EDS)

A) Individuální EDS
 • zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.
B) Skupinová EDS
 • umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

Financování:

 • Cestovní náklady: 7 pásem – dle online kalkulátoru
 • Dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů
 • Organizační podpora 17 € / den (pro aktivity v ČR)
 • Individuální podpora (kapesné) 4 € / den (pro aktivity v ČR)
 • Jazyková podpora: OLS/150 € na účastníka u aktivit delších než 2 měsíce
 • Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN)
 • Náklady na doplňkové aktivity: maximálně 80 % uznatelných nákladů, pouze u strategické EDS

Krátkodobá EDS (od 2 týdnů do 2 měsíců)

 • pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků
 • denní sazby pro organizační a individuální podporu
C) Strategická EDS
 • pro projekty se systémovým dopadem na místní, regionální, národní, nebo evropské úrovni
 • trvání projektu 12 – 36 měsíců (délka aktivity: 2 týdny – 12 měsíců)
 • doplňkové aktivity - job shadowing, setkání, workshopy, konference, semináře, školení, coaching atd.
 • flexibilní žádost o grant, výpočet grantu na základě průměrných nákladů
D) Evropský sbor solidarity

 

Jak se stát dobrovolníkem

Jak to udělat

Zaregistrujte se do databáze Evropského sboru solidarity: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_cs.

Po registraci vás mohou začít kontaktovat první akreditované organizace Evropské dobrovolné služby s nabídkou místa.

Zároveň si vyberte českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající organizaci). Jejím úkolem je pomoci vám s přípravou na dobrovolnou službu a být s vámi v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí.

Dům zahraniční spolupráce, Odbor pro mládež není vysílající organizací, funguje pouze jako grantová agentura, která projekty EDS financuje a dohlíží na jejich kvalitu.

Vysílající organizaci si vyhledejte v Databázi EDS na http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

Ve formuláři zadejte: Country:Czech Republic, Type of accreditation:Sending organisation. Vyberte si jednu z organizací a kontaktujte ji. Kontaktní informace najdete na konci profilu vybrané organizace.

Koordinátorovi organizace, kterou jste si vybral/a oznamte, že byste chtěl/a jet na EDS a požádejte, aby vám pomohl s vysláním. Pravděpodobně se s vámi bude chtít sejít a dojednat podrobnosti osobně.

Stejným způsobem můžete v databázi vyhledat zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete Evropskou dobrovolnou službu vykonávat. V databázi můžete vyhledávat podle země nebo tématu, v tomto případě Type of accreditation: Receiving organisation.

Dobře si rozmyslete typ činnosti, kterému se chcete během EDS věnovat a pokuste se podle něj vyhledat vhodnou hostitelskou organizaci. Na EDS strávíte až jeden rok a je důležité, abyste vykonával/a činnost, která vás bude bavit.

Máte-li už jasno, zašlete hostitelské organizaci na kontaktní e-mail svůj životopis a motivační dopis (na něm si dejte záležet, podle něj si organizace dobrovolníka vybírá a nezapomeňte uvést své registrační číslo z databáze Evropského sboru solidarity), nebo do organizace  přímo zavolejte.

Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající organizace. Organizace poté podají žádost o grant k národní agentuře. Uzávěrky pro podání žádostí jsou tři za rok. Když bude žádost schválena, váš projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když podáváte žádost k 26.4., vaše EDS může začít nejdříve 1.8.

Koordinátorovi organizace, kterou jste si vybral/a oznamte, že byste chtěl/a jet na EDS a požádejte, aby vám pomohl s vysláním. Pravděpodobně se s vámi bude chtít sejít a dojednat podrobnosti osobně.

Poté hledejte v databázi stejným způsobem zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete Evropskou dobrovolnou službu vykonávat. V databázi můžete vyhledávat podle země nebo tématu, v tomto případě Type of accreditation: Receiving organisation.

Dobře si rozmyslete typ činnosti, kterému se chcete během EDS věnovat a pokuste se podle něj vyhledat vhodnou hostitelskou organizaci. Na EDS strávíte až jeden rok a je důležité, abyste vykonával/a činnost, která vás bude bavit.

Máte-li už jasno, zašlete hostitelské organizaci na kontaktní e-mail svůj životopis a motivační dopis (na něm si dejte záležet, podle něj si organizace dobrovolníka vybírá), nebo do organizace  přímo zavolejte.

Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající organizace. Organizace poté podají žádost o grant k národní agentuře. Uzávěrky pro podání žádostí jsou tři za rok. Když bude žádost schválena, váš projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když podáváte žádost k 30.4., vaše EDS může začít nejdříve 1.8.

Příprava na EDS

Až bude váš projekt schválen, pozveme vás na předodjezdové školení. Předodjezdové je vedené neformálními metodami (tzn. žádné přednášky, powerpointy apod.), můžete si na něm promluvit s ostatními dobrovolníky, kteří odjíždí, a také s někým kdo má EDS už za sebou a může se podělit o své zkušenosti. Školení vedou zkušení školitelé, kteří sami EDS absolvovali, nebo již několik let pracují s dobrovolníky. Zde se dozvíte vše, co ještě potřebujete před cestou vědět (a třeba jste se báli zeptat).

A pak už následuje samotná Evropská dobrovolná služba.

EDS 2017/2018

 • Dolores Gambale z Itálie
 • Orlane Brouillet z Francie

EDS 2016/2017

 • Gabriel Navarro ze Španělska
 • Simona Chiusolo z Itálie

 EDS 2015/2016

 • Ana Almeida z Portugalska
 • Anna Rakoto z Francie
 • Nuria Castells ze Španělska

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria:

 • žadatelem je vždy ze země programu
 • projekt trvá od 3 – 24 měsíců
 • aktivita trvá 5 – 21 dní
 • počet účastníků: 16 – 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí

Financování:

 • Cestovní náklady: pásma (10–99 km, 100499 km, 5001999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 32 x účastník x den
 • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN

Podporované aktivity

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba (EDS) a mobility pro pracovníky s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na:

 • výměny mládeže
 • Evropskou dobrovolnou službu (EDS)
 • Strategickou EDS
 • mobilitu pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců (EDS od 2–12 měsíců), dle pravidel dané aktivity (uvedeno v Příručce k programu Erasmus+).

Erasmus+

 

Termín předkládání žádostí je:

 • 2. únor 2017, 12:00 hodin bruselského času
 • 26. dubna 2017, 12:00 hodin bruselského času
 • 4. října 2017, 12:00 hodin bruselského času

Termín předkládání žádostí pro strategickou EDS:

 • 26. dubna 2017, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017)

 

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí
 • asociace krajů
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob mohou žádat výše zmíněné typy institucí z programových zemí.

Můžou žádat, ale platí jiná pravidla pro financování:

 • regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie
 • sousední partnerské země (Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní Středomořské země, Rusko)

Grantové prostředky

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10–99 km, 100–499 km, 500–1999 km, ...)
 2. náklady na organizaci mobilit:
  • výměna mládeže – 32 € x účastník x den
  • Evropská dobrovolná služba – Organizační podpora 17 € / měsíc, Individuální podpora 4 € / den
  • podpora pracovníků s mládeží  náklady spojené s realizací aktivity, jednotkový náklad na den (54 € pro ČR)
 3. náklady na účastníky se specifickými potřebami: ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účast mladých lidí s postižením na víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN atd. Hrazeno 100 % nákladů odůvodněných v žádosti o grant
 4. jazyková příprava: Evropská dobrovolná služba – podporou 150 € na jazykový kurz nad 2 měsíce