^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, Sadová 1385 byl zřízen za účelem poskytování výchovy dětí a mládeže ve volném čase, je součástí výchovně vzdělávaní soustavy.

Předmětem činnosti je pravidelná zájmová činnost, příležitostná zájmová činnost, prázdninová činnost, soutěže a přehlídky, individuální práce a spontánní aktivity v oblasti turistiky, tělovýchovy, estetiky, společenských a přírodních věd.

Celoroční činnost DDM Kamarád

  • ZÁJMOVÉ KROUŽKY, KURZY, KLUBY
  • AKCE
    • Halloween
    • Mikuláš
    • Vánoční a velikonoční tvorba
  • VÝLETY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I PRO VEŘEJNOST
    • jednodenní - turistická, poznávací, za kulturou
    • vícedenní pobytové výlety
  • SOUTĚŽE  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I PRO VEŘEJNOST – např. Tajné autozávody
  • VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
    • sportovních
    • hudebních
    • tanečních
    • divadelních
  • VÝSTAVY – výtvarných kroužků …
  • PRÁZDNINOVÉ AKCE – letní pobytové tábory v České republice i v zahraničí
  • OSTATNÍ
    • Ples
    • Karneval
    • Dětský den

DDM Kamarád Česká Třebová