^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jak už se stalo, dá se říci tradicí, první srpnový týden patří příměstskému táboru Prázdninové hrátky se zvířátky. První den bylo v plánu tvoření. Tentokrát jsme vypalovali do dřeva své jméno a vyrobili si krásnou bambuli v barvě oddílu. Po obědě hurá do Javorky, kde se zápolilo mezi čtyřmi barevnými týmy. Ale všichni víme, že nám nešlo o to vyhrát, ale pořádně si zasoutěžit a pobavit se.

Úterkem začalo pořádné „výletování“. Cílem bylo Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vláček nás povozil po celém areálu a pan průvodce nám vysvětlil, kde se jaký materiál zpracovává. Po zajímavé projížďce jsme se vydali na obhlídku netradičních zvířátek z kovu, bludiště z pneumatik, muzea veteránů a mnoho dalšího.

Na středu se těšila většina dětí. Jednalo se o sjíždění řeky na raftech a na ty jsme se vydali do Olomouce. Rozdělení do malých skupinek bylo nutností, každá si vybrala svůj raft a hurá na vodu. Někdy vznikaly zajímavé situace, jako třeba kláda přes řeku, která se nedala přeplout a podobně. Ještě že s námi byl zkušený tým instruktorů, kteří nás vždy ze svízelné situace dostali. Všichni jsme zdárně dopluli do cíle a nikomu z naší skupiny 31 dětí, 4 vedoucích a 2 dobrovolníků se nepodařilo spadnout do vody.

Ve čtvrtek jsme necestovali daleko. Vypravili jsme se do sousedního Ústí, kde jsme navštívili psí útulek a zahráli si minigolf.

Na páteční den byla připravena nenáročná túra na Kozlov. Z místní rozhledny byl nádherný výhled na okolí. Na cestu zpět jsme se vydali těsně po poledni, abychom stihli oběd ve Vavřínových lázních. Závěrečné odpoledne jsme strávili na zahradě u Domu dětí. Všem jsme poděkovali za příjemně prožitý týden, děti byly odměněny taškami, které si mohly navzájem podepsat. No a my vedoucí se už teď těšíme za rok na shledanou.

Jana, Hanka, Pavla a Zlatka

 

Klepněte pro větší obrázek

Fotogalerie

V pondělí 5. 8. 2019 se sešlo 41 nedočkavých dětí v sále kulturního domu Březová nad Svitavou. Zde se rozdělily do čtyř barevných oddílů. Tentokrát to nebyla jen barva, která je celý tábor provázela, ale i živel (oheň, voda, vzduch a země). Poté, co se vzájemně seznámily, následovaly hry a soutěže na téma živly. Po opravdu vydařeném dopoledni, jsme odešli na oběd do školní jídelny. Odpolední program pokračoval i nadále v duchu čtyř živlů, ale tentokrát venku na atletickém hřišti a v lese.

V úterý nás čekal výlet vlakem do Prahy. V Březové nad Svitavou nám mimořádně zastavil pro cestu tam i zpět vlak společnosti Regiojet, pro děti zase něco nového. Po příjezdu do Prahy nás čekala návštěva muzea čokolády a nejen to, děti si mohly vlastnoručně vyrobit a ozdobit pravou belgickou čokoládu, kterou si samozřejmě mohly odnést domů. V muzeu bylo k vidění, jak se čokoláda pěstuje a zpracovává a nejen to. Prohlédli jsme si i muzeum voskových figurín. Poté následovala krátká procházka po Praze (orloj, Staroměstské náměstí, Karlův most s výhledem na Malou stranu a Pražský hrad). Návštěvu Prahy jsme zakončili občerstvením v McDonaldu.

Ve středu jsme se vydali vlakem do Ústí nad Orlicí. I když to ráno vůbec podle počasí nevypadalo, dopoledne jsme strávili dováděním v aquaparku a na závěr dne jsme se ještě trochu potrénovali v minigolfu. Počasí naštěstí vydrželo a nezmokli jsme.

Ve čtvrtek nás vlak dovezl do Brna. Zde nás čekala návštěva Otevřené zahrady. Jako první děti čekala komentovaná prohlídka zahrady, kde si mimo jiné děti mohly vyzkoušet, jak fungují některé živly např. pomocí šlapacích kol roztočit větráky nebo pomocí zrcadel zachytiti sluneční paprsek. Prohlídka nás dále zavedla do bylinkové a zvířecí zahrádky. Děti poznávaly bylinky a rostliny, které zde pěstují. Následovala zábava u „vody“. U simulátoru vodního toku měly děti možnost si vyzkoušet, jak například postavit hráz atd. Po chvilce zábavy následovalo luštění pod názvem Za ovocem do zahrady. Děti měly pomocí nápověd v zahradě vyluštit křížovku. Za správné vyluštění následovala odměna. Poté jsme „vyšplhali“ k hradu Špilberk, něco jsme si pověděli o Brně a hradu a pak už jsme museli odejít na vlak zpět domů.

A je tu pátek, poslední den našeho příměstského tábora. Naše cesta vlakem a následně autobusem směřuje na ranč do Radiměře. Zde nás kromě her a opékání párku, čeká všechny projížďka na koních. Děti byly nadšené. Moc se jim to líbilo. Mohly si také vyzkoušet práskání bičem. Každý si mohl domů odnést podkovu. A zde jsme také celý tábor ukončili a odjeli autobusem a vlakem zpět domů.

Parta vedoucích: Jana Bártová, Pavla Cupalová, Eliška a Kateřina Macháňovi

 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městu Březová nad Svitavou, obci Brněnec, Pohledy, Rozhraní a Lavičné, které přispěli finančně na oba tábory.

 

Fotogalerie

Fotogalerie

V pondělí 15. 7. 2019 v 8.00 hodin se sešlo 44 nedočkavých dětí v sále kulturního domu Březová nad Svitavou. Netrpělivě čekaly, co je bude v nastávajícím týdnu čekat. Nedříve jsme se rozdělili do čtyř barevných týmů. Děti si vyzdobily barevné tašky, které symbolizovaly barvu jejich týmu a potom si vyrobily magnetku, která byla památkou na tento příměstský tábor. Po vydatném obědě, který pro nás připravily paní kuchařky ze školní jídelny, jsme odešly na hřiště. Zbytek prvního dne jsme strávili hraním fotbalu na místním hřišti, soutěžemi a dovednostmi na lanovém centru.

Druhý den příměstského tábora nás čekala návštěva Litomyšle. Rozdělili jsme se do dvou skupinek (starší, mladší). Skupinka starších dětí nejdříve vyrazila na dílničku s názvem A světlo světla spatřila kniha, kde si každý sám vyrobil šitou knihu. Druhá skupinka, těch mladších, se vydala na výstavu LEGA, kde si děti měly možnost prohlédnout stavby vytvořené nejen z lega, ale mohly si také sami něco postavit. Poté se skupinky vzájemně vyměnily, akorát ti menší nevyráběli knihu, ale tvořili si vlastní razítka. Den jsme završili krátkou prohlídkou náměstí.

Ve středu jsme zavítali do České Třebové. Opět jsme se rozdělili do dvou skupinek, tentokrát už po oddílech. První skupinka odešla do rotundy svaté Kateřiny. Zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací nejen o samotné rotundě, ale i svaté Kateřině, a to na základě kvízu, který pro nás pan průvodce připravil. Druhá skupinka si mezitím měla možno prohlédnout prostory Muzea v České Třebové. Po skupinkách děti vyplňovaly pracovní listy. Měli jsme možnost shlédnout Velorexy a v jednom z nich se i vyfotit. Dále následovala expozice vzduch, pak voda a nakonec železnice. Děti si prohlédly starou výdejnu jízdenek a posadily se do starého vagonu. Poté se skupinky vzájemně prohodily. To však nebyl konec našeho objevování České Třebové. Po chvilce odpočinku, jsme se přesunuli do parku Javorka. Zde nám paní průvodkyně ukázala pramen, který zde pramení, řekla něco o historii parku. Moc se nám to líbilo. A máme za sebou třetí den.

Ve čtvrtek jsme vyrazili vlakem do Olomouce. Zde nás čekalo sjíždění Mlýnského potoka na raftech. Určitě nejočekávanější den příměstského tábora. Na raftech jsme sjeli historickou část Olomouce a dojeli skoro až do středu města. I když většina dětí byla na raftech poprvé, a nevěděla tedy, co je čeká, všichni byli nakonec nadšení a spokojení. Poté následovala dvouhodinová prohlídka historické části Olomouce s paní průvodkyní. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o této hanácké metropoli. Spousta dětí zde byla poprvé, jen škoda pro ně, že v současné době probíhá rekonstrukce orloje, který viděly jen na plátně. Naše poznávací cesta skončila u katedrály sv. Václava. Poté jsme si vyrazili „pro odměnu“, v podobě návštěvy obchodního centra Šantovka. Všichni nadšení, ale náležitě unaveni usedají do vlaku, který nás odváží domů.

A máme tu poslední den našeho příměstského tábora. Vlakem jsme dojeli do Svitav, kde jsme se opět rozdělili do dvou skupin. První skupinku čeká poznávání přírody nejen pozorováním, ale i vlastním lovením. Odešli jsme do Vodárenského lesa, kde na nás čeká ornitolog pan Vrána, který má pro nás připraveny nejen živé ptáky, které poznáváme, dozvídáme se něco o jejich životě, ale můžeme si je pak sami vypustit zpět do volné přírody, ale i hmyz a obojživelníci. Hmyz děti loví do sítí a následně se je snaží dle nápovědy poznat. Obojživelníky děti zase mají možnost lovit a pozorovat v místním malém rybníčku. Opravdu zajímavý a pestrý program. Druhá skupinka mezitím objevuje výstavy v muzeu. Nejdříve je opět čekají vlaky, zbytek času tráví hraním her na zajímavé výstavě o hrách. Pak se skupinky vzájemně prohodí.

V muzeu jsme se po obědě rozloučili se super partou dětí a vedoucích. Vlakem jsme odjeli zpět domů, kde jsme si zamávali a budeme se těšit zase na příští rok.

Parta vedoucích: Jana Bártová, Pavla Cupalová, Martin Čuhel, Lenka Švancarová a posila na výlet do Olomouce Eliška Macháňová

 

Klepněte pro větší obrázek

Fotogalerie

Táborové hrátky jsme letos zahájili postupným seznamováním v Parku Javorka a při odpoledním vyrábění svíček, sešitků a zdobením kloboučků. Do sešitků si děti mohly celý týden zapisovat různé zážitky, zajímavá místa z cest, zdobit razítky apod. Kloboučky se nám osvědčily, když jsme cestovali mimo Českou Třebovou.

V úterý jsme jeli vlakem do Adršpachu. Hned na začátku trasy se nás ujal strážce parku, velmi podobný „ Einsteinovi“ a provedl nás skalním městem. Na závěr si pro děti připravil kvíz o drobné ceny.

Ve středu jsme vyrazili do Semanína. Bohužel, kvůli velmi teplému – tropickému počasí, byla zrušena jízda na koních. Místo toho jsme navštívili místní kostel Sv. Bartoloměje, kde nám paní Smyčková řekla pár slov o historii obce a hrnčířské tradici v ní.

Pak už jsme se šli osvěžit - otužit ke knajpovišti. Pan Bittl nás provedl konírnou a řekl dětem o chovu koní u nás. Potom už jsme šlapali do Kozlova.

Ve čtvrtek nás čekal výlet do Lozic u Vysokého Mýta na kozí farmu. Děti se dozvěděly zajímavosti o chovu koz, vyzkoušely si je podojit a vyrobily si sýr. Ten jsme pak společně ochutnávali v DDM.

Poslední den jsme si pro děti připravili výšlap do Srnova a opékání párků.  Cestou byla na Podhorce, kde jsme sledovali výcvik psů. Rozlučkové odpoledne proběhlo v Domě dětí, a tam jsme tábor i ukončili a zhodnotili. Dětem jsme rozdali drobné dárečky na památku. Shodli jsme se s dětmi na tom, že se tábor líbil a vydařil.

Za rok ahoooj. Těší se na vás Claudie, Iveta a Sylva.

 

Klepněte pro větší obrázekFotogalerie

Náš příměstský tábor byl zaměřen na vše možné i nemožné. Po představení všech a všeho jsme s dětmi vytvořili ,,něco na něco", bylo to tajemství, které jsme odtajnili až v pátek. Oběd jsme měli na DDM a po obědě jsme šli s dětmi hrát hry do Javorky.

V úterý nás čekala cesta vlakem do Kršnova Dvora, kde se děti seznámili s pro nás netradičním způsobem života na eko. farmě, kde si i např. melou svou mouku. Plni dojmů i bříšek jsme se všichni v pořádku vrátili domů.

Ve středu byl v plánu sportovní den, děti si zahrály kin-ball, bum-ball, fotbal, nohejbal. Po obědě se děti odměnily zmrzlinou.

Ve čtvrtek jsme už po několikáté prošli trasu na Hory, dle šipek a úkolů. Na děti čekal sladký poklad a přírodní sportovní areál. Po dobrém obědě jsme se vrátili k DDM.

V pátek celý den propršel, ale nám to nevadilo, neb jsme měli program uvnitř DDM. Děti se dozvěděly něco o tejpování, masáži hlavy a vyzkoušely si masážní pomůcku, kterou od nás dostaly a tím se dozvěděly, co bylo to tajemství. Kapsička, do které si masážní pomůcku mohly schovat. V mezičase si ještě vyrobily maňáska z ponožky. Oběd jsme měli opět na DDM. Poté si děti hrály společně s námi pár deskových her. Rozdali jsme dětem pamětní listy a pozornosti. A tímto byl konec našeho zajímavého týdne.

Děkuji všem za hladký průběh a pomoc při aktivitách. Pavle, Honzovi a naším cize hovořícím pomocníkům.

Gabriela Velecká

 

Klepněte pro větší obrázek

Fotogalerie

Náš týden s Harry Potterem jsme začali, jako správní kouzelníci, výrobou kouzelných hůlek a také kouzelných plášťů. Jakmile byla výroba dokončena, následovalo rozřazování do kolejí. Dětem jsme navlékly kouzelný kabát, který je postupně rozřazoval do Nebelvíru, Zmijozelu a Havraspáru. Když byly všechny děti rozřazeny, mohl začít první boj o žetony, které dostávaly po celý týden za plnění úkolů a různých soutěží. 

Na úterý jsme si pro děti připravily šifru v hadím jazyce, která je dovedla až ke správnému kouzlu, které bylo potřebné k otevření tajemné komnaty. Jakmile děti šifru rozluštily, dostaly žetony a také tajemnou tajenku, jejichž výsledkem byla slova, kde se tajemná komnata nachází. Když děti měly vše rozluštěné a tajemnou komnatu našly, použily otevírací kouzlo, které si rozšifrovaly a komnatu společnými silami otevřely.

Ve středu jsme se vlakem vydali na celodenní výlet do Hradce Králové do Fly-zone. I když jsme museli párkrát přestupovat z jednoho vlaku do druhého, všechno jsme zvládli na výbornou a pro všechny děti to byl parádně strávený den.

Na čtvrtek jsme si pro děti nachystaly výrobu zlatonek. A co bychom byli za kouzelníky, kdybychom si nezahráli Famfrpál. Děti to bavilo, protože i když už měly vyrobené kouzelnické pláště a hůlky, tak tohle byla teprve ta pravá kouzelnická třešnička na dortu. 

Už během týdne jsme se s dětmi těšili na to, jak si v pátek, na závěr týdne, opečeme špekáčky, jenomže počasí nám úplně nepřálo. Tak jsme si zahráli několik míčových her a čekali, zda se počasí umoudří nebo ne. Nakonec se tak nestalo, a tak jsme si je opekli v troubě, místo na ohni. Na náladě nám to ovšem nic nezkazilo a všichni jsme měli úsměv od ucha k uchu, že vůbec ten špekáček máme. Nakonec dne jsme spočítali, jaká kolej má nejvíce nasbíraných žetonů za celý týden, vyhlásili jsme vítěze a rozutekli jsme se na prázdniny.

 

Klepněte pro větší obrázekFotogalerie